Орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологи тасралтгүй хөгжихийн хэрээр шалны төрөл олширч байна.Электрон компьютерийн механик төхөөрөмжид электростатик индукцийн хөндлөнгийн оролцоо нь маш ноцтой юм.Эсрэг статик шал гарч ирснээр энэ асуудлыг үр дүнтэй шийддэг.
Антистатик шал нь механик тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн явцад статик индукцийн улмаас үүсэх эвдрэлээс зайлсхийж, лабораторид шатамхай болон тэсрэх бодис, хий, шингэнийг бодитоор ажиллуулах шаардлагатай үед галын осол, дэлбэрэлтээс үр дүнтэй зайлсхийх боломжтой.Компьютерийн өрөө, лаборатори, үйлдвэрлэлийн цех, орчин үеийн үйлдвэржсэн үйлдвэр, сургууль, хяналтын төв, эмнэлгийн байгууллагууд зэрэг механик тоног төхөөрөмжийн төвлөрсөн нөхцөлд статик цахилгаан эрчим хүчийг үр дүнтэй хянахад хэцүү бол маш ноцтой хохирол учруулж болзошгүй юм. , ялангуяа механик тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн салбар болон түүхий эд материалын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлд механик тоног төхөөрөмжийг хэвийн нөхцөлд ашиглахад хүндрэлтэй, маш их цаг зарцуулдаг, тэр ч байтугай мэдээллийн алдагдлыг нөхөхөд хүндрэлтэй, эдийн засгийн ноцтой алдагдалд хүргэдэг.
Энэ нь суулгахад харьцангуй хялбар бөгөөд ирээдүйд механик тоног төхөөрөмжийг өөрчлөх, өргөтгөхөд илүү уян хатан байдлыг бий болгож чадна.Машины өрөөний механик тоног төхөөрөмжийг статикийн эсрэг шалны дагуу санамсаргүй байдлаар холбож, газардуулах боломжтой бөгөөд энэ нь тавих, засвар үйлчилгээ хийхэд тохиромжтой бөгөөд машины өрөөг илүү цэвэр, үзэсгэлэнтэй болгох боломжтой.Энэ нь бүх төрлийн кабель, утас, мэдээллийн шугам, цахилгаан залгуурыг үр дүнтэй засварлаж чаддаг тул эвдэрч гэмтэх нь тийм ч хялбар биш юм.Машины өрөө нь шалны доорхи орон зайг агааржуулагчийн статик даралтат агаарын нөөц болгон бүрэн ашиглах боломжтой.Энэ нь механик тоног төхөөрөмжийн ёроолын засвар, засвар үйлчилгээ хийхэд тустай.Энэ нь ил гарсан кабелийн хүний ​​биед үзүүлэх хор хөнөөлийг арилгах боломжтой.Компьютерийн өрөөнд антистатик шалыг ашиглах нь маш чухал юм.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 11-р сарын 11